CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE – 2024 – ETAPA I
Descarcă document
✿ ✿ ✿

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE
- Certificat de naștere copil
- Cărți de identitate ambii părinți
- Certificat de căsătorie părinți (în cazul părinților separați - hotărârea de divorț cu mențiunea custodiei copilului; în alte cazuri - documente privind tutela copilului)
- (dacă este cazul) Recomandare de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024
✿ ✿ ✿

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
11 aprilie - 14 mai 2024: Completarea, depunere și validarea cererilor-tip de înscriere - la secretariatul LTRP, cu respectarea programului de lucru cu publicul
✍ 20 mai - 27 mai 2024: Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază
✍ 28 mai 2024: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție
✍ 29 mai 2024: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

AVIZIER ONLINE

Olimpiada județeană Ilfov la Matematică 2024 – Rezultate finale după contestații

Descarcă document Descarcă document Descarcă document Descarcă document

Tichete sociale an școlar 2023-2024

Termenul de depunere a cererii pentru tichete sociale, an școlar 2023-2024, a fost prelungit până la data de 26 noiembrie. DETALII AICI Implementarea măsurilor de

BURSE an școlar 2023-2024

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. 960

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A LICEULUI TEORETIC „RADU POPESCU”

Grădiniță

PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT

Învățământ primar

CLASELE PREGĂTITOARE - a IV-a

Liceu

PROFIL ȘTIINȚE SOCIALE

Prima școală în Popești-Leordeni

5 clase pregătitoare

12 grupe de grădiniță

1.204 elevi

73 cadre didactite