În conformitate de Ordinul Nr. 4183 din 4 iulie 2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial Nr. 675 din 6 iulie 2022, în Liceul Teoretic „Radu Popescu” funcționează următoarele comisii cu caracter permanent:
• Comisia pentru curriculum
• Comisia de evaluare și asigurare a calității
• Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
• Comisia pentru controlul managerial intern
• Comisia pentru prevenirea și eliminarea violentei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalitații

Comisii nepermanente
Comisia pentru programe și proiecte educative