Liceul Teoretic „Radu Popescu este un liceu tânăr, dar o instituție de învățământ cu un istoric mai vechi. Înființată ca Şcoală Primară la sfârșitul secolului al XIX-lea, a cunoscut o creştere continuă fiind transformată în principala Şcoală Gimnazială a comunei suburbane Popeşti-Leordeni a Raionului Nicolae Bălcescu din Municipiul București, cu Nr. 101. Amplasarea acesteia la marginea Bucreștiului a constituit un avantaj întrucât zona s-a dezvoltat și se dezvoltă continuu, în perioada comunistă fiind o zonă puternic industrializată, iar în prezent o zonă rezidențială.
Oraşul Popeşti-Leordeni este situat pe DN 4 Bucureşti-Oltenița chiar la ieşirea din Bucureşti în partea de S-E a acestuia. De centrul capitalei îl despart doar 9 kilometri, acest lucru putând fi considerat avantajul major al oraşului.
Localitatea Popeşti-Leordeni, județul Ilfov are aproximativ 35000 de locuitori. Localitatea este împărțită în mai multe cartiere, în număr de 10.
Liceul deservește populația școlară din următoarele cartiere: Popești – 60%, Popești – Români, Danubiana, Agropol, Fort și Tabără.
Având în vedere distanțele, elevii din cartierele: Danubiana, Agropol, Fort, beneficiază de transport școlar asigurat de două microbuze
Liceul se află în imediata apropriere a centrului orașului și oferă servicii de școlarizare începând cu nivelul preșcolar, primar gimnazial și liceal, profilul real specializarea științele naturii.
Școala Gimnazială Nr.1 Popești-Leordeni, a fost transformată în Liceul Teoretic „Radu Popescu”, începând cu anul 2010 (în baza Ordinului M.E.C.I. nr. 5713/19.10.2009 și a deciziei I.S.J. Ilfov nr. 364/22.03.2010), în urma unui studiu de oportunitate cu privire la nevoile de școlarizare ale comunității locale și a demersurilor de autorizare făcute de conducerea de la acea vreme reprezentată de dl prof dr Dogaru Ion. Această transformare s-a dovedit a fi de bun augur, dând o șansă și elevilor cu posibilități reduse. În această perioadă, unitatea a avut mai multe denumiri: Liceul Teoretic cu clasele I-XII Popești-Leordeni, Liceul Teoretic Nr.1 Popești-Leordeni, iar din anul 2013, Liceul Teoretic „Radu Popescu”.
Radu Popescu, ultimul cronicar al Țării Românești, personalitate de marcă a culturii românești din veacul al XVIII-lea, s-a născut și a trăit în Popești-Leordeni. Cronicar, vornic și apoi mare ban sub domnia lui Nicolae Mavrocordat, Radu Popescu a fost fiul marelui vistier Hrizea Caridi, numit Popescu după moșia sa din jud. Ilfov, și al Mariei, fiica marelui ban Gheorghe Băleanu. Hrizea Caridi, grec de neam, a înălțat Biserica din Popești. Radu Popescu știa latineşte, greceşte şi turceşte. Era logofăt de vistierie în 1675, dar, după ce tatăl său a fost ucis în 1680 din porunca lui Şerban Cantacuzino, a luat calea exilului, cu toți ai lui, plecând în Turcia şi apoi în Moldova.I-a servit ca sol lui Constantin Brâncoveanu și a fost clucer de arie între 1692 şi 1696. Sub Brâncoveanu va fi ispravnic al Ocnelor Mari și mare vornic de Târgovişte în 1712. Spre sfârșitul vieții, în 1724 se călugărește la Mănăstirea Radu-Vodă din Bucureşti, cu numele de Rafail, așa cum reiese din Cronica Bălenilor.
Cronica intitulată Istoriile domnilor Tărâi Rumânești cuprinde două părți: vremea lui Matei Basarab până în vremea domniei lui Radu Leon, pe care Popescu o redactează prin 1705-1707, până la sfârșitul domniei lui Șerban Cantacuzino și o cronică oficială a domniei sale. Tratarea istoriei Țării Românești într-o manieră sincronică și limbajul ales, fac din Radu Popescu una dintre figurile complexe ale culturii românești și un pril ej de mândrie pentru locuitorii din Popești-Leordeni.