ORGANIGRAMA 

REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
Citește aici

REGULAMENT INTERN
Citește aici

RELAȚII DE COLABORARE/SUBORDONARE

Relații de colaborare
Primăria Orașului Popești-Leordeni
Asociația Părinților
Familiile elevilor
CCD Ilfov
CJRAE Ilfov

Relații de subordonare
Ministerul Educației
Inspectoratul Şcolar Județean Ilfov

DECIZIE ÎNFIINȚARE LTRP
Citește aici