Străzile arondate Liceului Teoretic „Radu Popescu”: 1 Mai, Anton Pan, Armanului, Intr. Armanului, Bărăganului, Bujorului, Căp. Nicolae Mihai, Căliman, Cimitirului, Constantin Mille, Intr. Constantin Mille, Crinului, Dr. Gheorghe Costaforu, Dr. Gustav Müller, Eternității, Garian Alexandru, Garoafelor, Golești, Greaca, Heleșteului, Industriei, Ion Scorțaru, Lămâiței, Leordeni (interval cuprins între Piața Sf. Maria și Str. Taberei), Libertății, Liliacului, Livezi, Mecanizării, Merilor, Merișani, Mirăslău (interval cuprins între Str. Popești-Români și Șos. Olteniței), Miriștei, Nicolae Gogol, Norilor, Șos. Olteniței (numere impare), Pârâul Rece, Popești-Români, Porumbacului, Postăvarului, Roșiori, Roșiori (fundătura), Rus Ionel, Sf. Andrei, Sf. Apostoli, Sf. Gheorghe, Sf. Ioan, Sf. Nicolae, Sf. Petru și Pavel, Sf. Vasile, Sf. Voievozi, Sf. Maria, Stadionului, Ștefan Cluceru, Taberei, Trancioveanu Iosif, Trandafirilor, Unirii, Văleni, Vulpii, Zăbava Cluceru, Zalău, Zorilor, Intr. Zorilor, Cartierul Danubiana, Cartierul Agropol, Cartierul Fort 11

5 aprilie – 26 aprilie 2023: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița:
⚙ înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
⚙ eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:
⚙ înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022)
⚙ planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
⚙ desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
⚙ eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
⚙ soluționarea, de către Comisia județeană/ a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, (Comisia județeană/a municipiului București),a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

✿ ✿ ✿

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

3 mai – 18 mai 2023: Completarea, depunere și validarea cererilor-tip de înscriere – la secretariatul LTRP, cu respectarea programului de lucru cu publicul

✍ 19-22 mai Procesarea cererilor-tip de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

✍ 23 mai – 29 mai 2023: Procesarea cererile-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea (în limita locurilor disponibile) sau respingerea cererilor acestora.

✍ 30 mai 2023: Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

✍ 31 mai 2023: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
✍ 5 iunie 2023: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

✍ 6 iunie – 12 iunie 2023: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

✍ 13 iunie – 14 iunie 2023: Procesarea lcererilor-tip de înscriere

✍ 15 iunie 2023: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

✿ ✿ ✿

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024 (aprobat prin Ordinulul de ministru nr. 3.704/2023)
OM_3704_2023_calendar_inscriere_primar

Metodologia-cadru de înscriere (aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.544/2022)
Ordin_2022_metodologie_calendar_pregatitoare