CLASE
Liceul Teoretic „Radu Popescu” este o unitate şcolară de tip liceal, filiera teoretică, cu profil umanist, specialitatea științe sociale (clasa a IX-a) și profil real, specialitatea ştiințe ale naturii (clasele X-XII), care cuprinde următoarele niveluri în anul școlar 2023-2024:

Preşcolar – 4 grupe program normal
Primar – 21 clase
Gimnazial – 13 clase
Liceal – 5 clase
Unitatea școlară are ca structură arondată Grădinița cu program prelungit Nr. 1, cu 8 grupe.

Cu un total de 51 grupe/clase, Liceul Teoretic „Radu Popescu” este cea mai mare unitate școlară din orașul Popești-Leordeni.

RESURSE MATERIALE
Unitatea şcolară situată în str. Leordeni, nr. 52 are următoarea infrastructură:

• Corp A principal – 8 săli de clasă, arhivă, birou secretariat, birou directori;
• Corp B principal – 6 săli de clasă,1 bibliotecă, birou contabilitate, birou administrator patrimoniu;
• Corp C grădiniță – 4 săli de clasă, cancelarie.
• Corp D sală sport – sală multifuncțională, vestiare, grupuri sanitare;
• Corp F liceu – 5 săli de clasă, 3 laboratoare, cancelarie, cabinet logopedie, cabinet de consiliere școlară, cabinet medical, birou secretariat, sală de festivități, birou director și CA, CDI, grupuri sanitare.

Structura arondată: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, situată în str. Unirii, nr.19 are următoarea infrastructură:
• Clădirea veche cu 2 săli de clasă, cancelarie, grup sanitar;
• Corpuri modulare cu 6 săli de clasă, cancelarie, grupuri sanitare.

Biblioteca şcolară, situată în Corpul B principal din str. Leordeni, nr. 52 dispune de un fond de 5.967 de volume, care cuprinde variate domenii de interes pentru elevi şi cadre didactice.

Spații sanitare: există grupuri sanitare în interiorul fiecărui corp de clădire, modernizate conform standardelor igienico-sanitare.

Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar:
• Nr. calculatoare conectate la Internet: 100
• Dotare cu soft educațional: da
• Dotare cu fax: da
• Nr. copiatoare: 6
• Nr. imprimante: 6
• Grădiniță: 5 laptopuri utilizate în procesul de învățământ atât de preşcolari, cât şi de cadrele didactice.

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ
Conform Dispoziției Primarului orașului Popești-Leordrni nr. 129 / 22.03.2022 privind actualizarea circumscripțiilor școlare la nivelul U.A.T. Popești-Leordeni începând cu anul școlar 2022-2023, străzile aferente Liceului Teoretic „Radu Popescu” care fac parte din circumscripția școlară sunt:

1 Mai, Anton Pan, Armanului, Intr. Armanului, Bărăganului, Bujorului, Căp. Nicolae Mihai, Căliman, Cimitirului, Constantin Mille, Intr. Constantin Mille, Crinului, Dr. Gheorghe Costaforu, Dr. Gustav Müller, Eternității, Garian Alexandru, Garoafelor, Golești, Greaca, Heleșteului, Industriei, Ion Scorțaru, Lămâiței, Leordeni (interval cuprins între Piața Sf. Maria și Str. Taberei), Libertății, Liliacului, Livezi, Mecanizării, Merilor, Merișani, Mirăslău (interval cuprins între Str. Popești-Români și Șos. Olteniței), Miriștei, Nicolae Gogol, Norilor, Șos. Olteniței (numere impare), Pârâul Rece, Popești-Români, Porumbacului, Postăvarului, Roșiori, Roșiori (fundătura), Rus Ionel, Sf. Andrei, Sf. Apostoli, Sf. Gheorghe, Sf. Ioan , Sf. Nicolae, Sf. Petru și Pavel, Sf. Vasile, Sf. Voievozi, Sf. Maria, Stadionului, Ștefan Cluceru, Taberei, Trancioveanu Iosif, Trandafirilor, Unirii, Văleni, Vulpii, Zăbava Cluceru, Zalău, Zorilor, Intr. Zorilor, Cartierul Danubiana, Cartierul Agropol, Cartierul Fort 11

[CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ]