În anul școlar 2022-2023, în cadrul Liceului Teoretic „Radu Popescu” sunt înscriși un număr total de 1121 elevi, distribuiți pe următoarele niveluri:

✓ Preșcolar – 251
✓ Primar – 436
✓ Gimnazial – 319
✓ Liceal – 115

Elevii Liceului Teoretic „Radu Popescu” provin în cea mai mare parte din mediul urban, respectiv din Orașul Popești-Leordeni.
Familiile acestora se încadrează în toate categoriile socio-profesionale (intelectuali, funcționari, muncitori, agricultori, şomeri), în aceste condiții relația şcoală-familie realizându-se cu destulă greutate. Dar prin eforturile conducerii şcolii şi ale colectivului de cadre didactice această relație decurge bine în sprijinul şcolii şi implicit al elevilor.
La solicitările şcolii (lectorate cu părinții, activități extracurriculare), familiile au răspuns cu fermitate, dovedind un real interes pentru evoluția educației în această perioadă şi în mod deosebit pentru aplicarea reformei în învățământul preuniversitar.
Părinții elevilor sunt organizați într-o Asociație a Părinților din Liceul Teoretic „Radu Popescu” Popești-Leordeni.