Absolvenții clasei a VIII-a de la Liceul Teoretic „Radu Popescu” care nu au susținut evaluarea națională, sau au fost repartizați la un liceu, dar nu au confirmat locul, se pot înscrie pentru etapa a II-a de admitere la liceu.
• depunerea dosarelor: 1-2 august 2022, la Secretariatul unității
• ședința de repartizare: 4 august 2022