Absolvenții Liceului Teoretic „Radu Popescu” care s-au înscris la sesiunea a II-a a Examenului național de Bacalaureat 2022, vor susține probele astfel:

Centrul de examen Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”, localitatea Brănești, Bd. I.C. Brătianu, nr. 1B – pentru PROBELE SCRISE
16 august 2022: Limba și literatura română (proba E.a) – proba scrisă
17 august 2022: Proba obligatorie a profilului (proba E.c) – proba scrisă
18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d) – proba scrisă

Accesul în centrul de examen se face între orele 7,30-8,00. Candidații trebuie să dețină asupra lor actul de identitate valabil.Centrul de examen Liceul Teoretic Horia Hulubei, localitatea Măgurele, Strada Fizicienilor, nr. 42 – pentru COMPETENȚE
22-23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale – proba D
26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C