Calendarul înscrierii copiilor preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar

ETAPA DE REÎNSCRIERI
6-14 iunie 2023
Se realizează la grupa unde preșcolarul este înscris
. Cererile se depun la doamnele educatoare.

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 10 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.319/2023.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri
14 iunie 2023, ora 14.00

***

ETAPA I DIN CADRUL PROCESULUI DE ÎNSCRIERI
15-30 iunie 2023

Faza I: 15-20 iunie 2023
Faza a II-a: 21-26 iunie 2023
Faza a III-a: 27-30 iunie 2023

Cererile se depun la Secretariatul LTRP din str. Leordeni nr. 52, indiferent de programul la care părinții doresc să înscrie preșcolarul: Program Normal (str. Leordeni nr. 52), Grădinița Nr. 1 cu Program Prelungit (str. Unirii nr. 19).
Înscrierile se vor face conform programului Secretariatului LTRP.
Pentru înscriere, părinții vor prezenta următoarele documente:
– Copie certificat naștere copil
– Copii B.I./ C.I. ambii părinți
– Declarație-acord de înscriere (se obține de la Secretariatul LTRP)
– Adeverință salariat – tată (obligatorie pentru Grădinița Nr. 1 cu Program Prelungit)
– Adeverință salariat – mamă (obligatorie pentru Grădinița Nr. 1 cu Program Prelungit)
– Adeverință medicală de la medicul de familie

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri
30 iunie 2023, ora 14.00

***

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri
3-18 iulie 2023

Faza I: 3-6 iulie 2023
Faza a II-a: 7-12 iulie 2023
Faza a III-a: 13-18 iulie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri
18 iulie 2023, ora 14.00

***

ETAPA DE AJUSTĂRI
20-30 august 2023

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ Ilfov și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:
– copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
– copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE Ilfov;
– copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art. 23 alin (1/1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări
31 august 2023, ora 14.00

Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-482