1. IF8248518
2. IF8861230
3. IF8901606
4. IF8902714
5. IF226809
6. IF420028
7. IF440019
8. IF440020
9. IF460058
10. IF511609

• pentru candidații care au susținut evaluarea națională la clasa a VIII-a, sesiunea 2022, se păstrează codul primit atunci
• pentru candidații care nu au susținut evaluarea națională, codul este următorul: IF+ultimele 6 cifre ale CNP-ului

Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații care au fost ADMIȘI în etapa a II-a se face în perioada 8-12 august 2022.
Programul Secretariatului LTRP este luni-vineri, orele 08.00 – 16.00. Secretariatul se află în clădirea nouă a liceului, la parter.